Risicoselectie

Geactualiseerd d.d. 28-03-2017

Advies
Op basis van het voorspelde verzuim verstrekt de applicatie advies voor de zorg voor de ziekgemelde werknemer:

  • de wenselijkheid van begeleiding: de gebruiker kan aangeven bij welk percentiel een ziekgemelde werknemer aangemerkt dient te worden als risico-verzuimer (rood stoplicht); voorbeeld: bij de 5% hoogste risico’s, of bij de 10% hoogste risico’s, etcetera
  • de optimaal geachte startdatum voor een effectieve begeleiding; op basis daarvan kan het begeleidingsspreekuur worden ingericht
  • het type arboprofessional voor een toegesneden begeleiding van dit specifieke verzuimgeval.
  • voor meer details, klik hier