In ontwikkeling

Geactualiseerd d.d. 27-01-2017

Leertraject
Gebruikers van de applicatie kunnen voor hun eigen bedrijf onderzoek doen naar de effectiviteit van de spontane re-integratie (onderzoek van de verzuimcultuur in het bedrijf) en naar de effectiviteit van de gerealiseerde re-integratiezorg, beide op basis van de berekende benchmarks.
Daarbij kunnen zij de gereïntegreerde werknemers onderverdelen naar categorieën, zoals geslacht, leeftijdscategorie, bedrijfstak, etcetera, of combinaties van deze categorieën.

Voorbeeld: benchmarks van spontane en ondersteunde re-integraties van ouderen in de grootmetaal, of vrouwen in het onderwijs.

Dit deel van de applicatie is nog in ontwikkeling.