FAQ

Geactualiseerd d.d. 15-02-2017

Mogelijke vragen:

Vraag: wat te doen als verzuimbegeleiding wordt geadviseerd, maar op grond van de ervaring met deze werknemer niet-begeleiden de voorkeur heeft?
Antwoord: begeleiding achterwege laten en het verloop aanzien, maar begeleiding heroverwegen als de datum in zicht komt van de knik in de hervattingsmotivatie. Tegen die tijd zou de casemanager de werknemer kunnen bellen.

Vraag: wat te doen bij de ziekmelding van een werknemer met minder dan drie ziekmeldingen sinds zijn in dienst treden?
Antwoord: de applicatie kan niet tot advisering komen. Casemanager kan het verloop van de bestaande verzuimhistorie nalopen en zo nodig telefonisch contact leggen.

Vraag: wat te doen als een of meer gegevens van de ziekmelding niet klopt, bijvoorbeeld als de datum van de ziekmelding niet kan (30 februari) of onwaarschijnlijk is?
Antwoord: bij de lijnchef of bij het personeelsregister de betreffende serie gegevens opvragen. Blijft het probleem bestaan dan bij de betreffende lijnchef nadere informatie vragen.

Vraag: wat te doen als de voorspelling onmogelijk lijkt?
Antwoord: probleem gedocumenteerd opsturen naar de helpdesk.
Gepoogd zal worden om binnen twee werkdagen een oplossing te presenteren.

Vraag: hoe kan de medische geheimhouding worden gewaarborgd?
Antwoord: als de lijnchef wat hij weet van de verzuimoorzaak – medisch of werkplek-gerelateerd – direct doorstuurt naar de arbodienst en daar zelf geen register van bijhoudt.