Contact

Geactualiseerd d.d. 27-01-2017

Charante Achtergrond
Anton Moll van Charante (bedrijfsarts) behaalde in 1982 aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine zijn masters epidemiologie. Onderdeel van zijn opdracht werd de bouw van een preventief werkend instrument ten behoeve van gedocumenteerd effectief verzuimbeheer. Dit op basis van de contactgegevens van begeleide verzuimers. Begin jaren ’90 kwamen de eerste resultaten van deze zoektocht via publicaties in de openbaarheid. Tot 2007 zouden er op dit gebied nog een 30-tal artikelen volgen. Sinds 2002 werden deze resultaten geschikt gemaakt voor elektronische toepassing. Beoogd werd resultaatgestuurde verzuimbeheersing van de reïntegratiezorg, in aanvulling op de tot die tijd bijna uitsluitend toegepaste procesgestuurde kwaliteitsbeheersing.
Voor C.V. klik hier.

Felix Slager heeft vanaf het begin de programmering voor zijn rekening genomen, bij herhaling het programma aanpassend aan wenselijk geachte toevoegingen.

Correspondentie
dr. Anton Moll van Charante
Graaf Janlaan 83A, 3708 GL Zeist

Telefonisch
T (030) 691 34 98
F (030) 692 31 09

Internet
info@charante.nl
www.charante.nl

Informatieverzoek

  BEDRIJF/INSTELLING/ORGANISATIE

  naam (verplicht)

  CONTACTPERSOON

  achternaam (verplicht)

  voornaam of voorletters (verplicht)

  adres (verplicht)

  postcode (verplicht)

  email (verplicht)

  telefoon (optie)

  wat is uw vraag? (verplicht)

  Vul dit hieronder in!: captcha