Benchmarking

Geactualiseerd d.d. 30-01-2017

Benchmarking
Na de werkhervatting wordt de effectiviteit van de verleende zorg getoetst aan drie criteria:

  • of de voorspelde verzuimduur al of niet is overschreden
  • of de voorspelde duur van de arbeidsactieve periode na de werkhervatting al of niet is gehaald
  • of het voorspelde verzuimpercentage al of niet is overschreden.
  • voor meer details, klik hier